torsdag 28 augusti 2014

Till mattetestet

På måndag ska du kunna:
  • mäta vinklar med gradskiva
  • konstruera egna givna vinklar
  • veta vad vinkelsumma är
  • räkna ut hur stor en vinkel är med hjälp av vinkelsumman 180 och 360 grader.
  • visa hur du räknar ut omkrets och area av rektanglar och trianglar
  •  visa hur du räknar ut omkrets och area av oregelbundnafigurer .

  • använda rätt enheter.