måndag 22 september 2014

Matteprov tisdag 30 september

Till matteprovet behöver du träna på att:

Storleksordna tal i decimalform

Positionssystemet. Du kan använda dig av och visar att du förstår ental,tiondelar, hundradelar och tusendelar och hur de hänger ihop.

Räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med tal som innehåller decimaler.

Kunna välja räknesätt vid läsuppgifter.

Du kan träna genom att använda:

Matteboken, göra färdigt planeringen. Känner du att du behöver träna mer, räkna vidare i blå sidor eller röda sidor.

Titta på filmerna om räknesätten igen.

Nomp

Lycka till!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar