fredag 13 mars 2015

Till matteprov

Koordinatsystem: Du ska kunna pricka ut en punkt i ett koordinatsystem. Du ska också kunna namnge (t ex 3,-4) redan givna punkter. Du ska kunna beskriva ett proportionellt samband, skriftligt eller med bild.


Sannolikhet:  Du ska kunna ange sannolikheten för t ex tärningskast, djur i en påse eller vinna på lotteri. Du ska kunna ange den i procent, med ett bråk eller som ett decimaltal.

Algebra: Du ska kunna teckna uttryck för t ex ålder, omkrets eller längd. Du ska kunna räkna ut x i en ekvation (likhet). Du ska kunna göra färdigt ett mönster och teckna ett uttryck för mönstret.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar